Офисът на Ангелов Одитинг

Последни публикации

Казус (тема): Кои са случаите на ползване на данъчен кредит по ЗДДС за придобиване и ползване на леки автомобили? Въпросът с възстановяване на данъчен кредит за придобиване, ползване и експлоатация на леките автомобили винаги е стоял на вниманието на законотворците…


Въпросът за данъчното третиране на операции със заеми е бил от изключителна важност за колегията, затова ще се опитаме да обхванем възможно най-рисковите ситуации от гледна точка на предотвратяване и намаляване на данъчният риск …


 

Защо да не регистрираме фирма с 2 лева капитал?
От доста време вече, минималния капитал за регистрация на фирма (ЕООД/ООД) е намален от 5000 на 2 лева. Но има ли икономическа логика и изобщо възможно ли е да стартираш бизнес с два лева начален капитал? Според нас – НЕ. Защо?


Ценни съвети за избора на счетоводител!
Имайки предвид липсата на какъвто и да е регистър на счетоводителите, както и че контрол върху съставителите на отчети почти не съществува в момента, можем да се замислим дали избора на счетоводител в днешно време се различава поне малко от лотарийните игри?20 години счетоводни услуги и професионализъм

Счетоводна къща Ангелов Одитинг

Целта на счетоводна къща Ангелов Одитинг е предоставянето на цялостен пакет от комплексни услуги за стартиращия ви бизнес - консултации, регистрация на фирма, счетоводни услуги, ТРЗ и осигуряване, данъчни услуги, защита и представителство пред институциите, финансов одит - всички елементи от А до Я. Комплексната ни грижа за вашата фирма ще ви спести един огромен времеви ресурс, който можете да използвате съсредоточено за развитието на вашия бизнес.
Екипът на Ангелов Одитинг е изграден от професионалисти с дългогодишен опит в обслужването на бизнеса, които са отдадени на професията си и се развиват непрестанно - успоредно с динамичните промени в законодателството.

В одиторския портфейл на фирмата, състоящ се от над 1100 финансови одита има стопански субекти от почти всички сфери на бизнеса.

По-големите фирми, одитирани и консултирани от нас по отрасли или подотрасли са:

 • Строителство: Енемона АД, Хидрострой Юг-97 АД, Енергомонтаж АЕК АД, Еско Инженеринг АД, Кастел АД
 • Производство: Ломско пиво АД, Яица и Птици АД, Белсма Фърничър ЕООД, Сладка къща Ася ООД, Растма Май АД, Елснер Продакт ЕООД, СИЛПА ООД
 • Туризъм: Интерхотел Сандански България АД, Спартак Турс АД, Св. Врач Турс 2001 ООД
 • Транспорт: Пристанищен комплекс Лом ЕАД, Транс Династи ЕООД, Авиамонт АД и Ес енд Бе ООД – фирми занимаващи се с международна спедиция и транспорт
 • Селско и горско стопанство: Агро Инвест Инженеринг АД, Нео Агротех АД, Агроводинвест ЕАД
 • Здравеопазване: МБАЛ Св. Николай Чудотворец, МБАЛ-Бяла Слатина, МБАЛ-Сандански, МБАЛ-Берковица, МБАЛ-Оряхово
 • Енергетика и газоразпределение: Енемона Ютилитис АД, Ботуня Енерджи АД, ТФЕЦ Никопол ЕАД, Хемус Газ АД, Регионалгаз АД, Свиленград Газ АД
 • Текстилна и шивашка: Манифатура форте ЕООД, Белтекс-М АД, Икономическа група на Франстил АД, БИА ЕООД, Марвел ООД
 • Търговия: Маркетинг-В ЕООД, Косаня ЕООД, Търговска къща Ася ЕООД, Борислав Борисов-ББ ЕООД, Фема-59 ЕООД
 • Услуги: Аркус Сигурност ООД, Фънки ЕООД
 • Машиностроене: Ди-Вен ЕООД, Агросистем АД, Хидком АД и др.


От инвестиционните дружества Еко Инвест Холдинг АД, а от дружествата със специална инвестиционна цел "ФИНИ" АДСИЦ и "ФЕЕИ" АДСИЦ. Производителите на софтуер са застъпени от Комерс Финанс АД, Бизнес Навигатор АД и Крайтек Блек Сии ЕООД. Четири от одитираните фирми листват своите акции на Българската фондова борса, като публични дружества.


Екипът на Ангелов Одитинг има извършени множество финансови одити и издадени доклади по проекти, финансирани по: Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, както и Програма ФАР.

За регистрация на фирми, счетоводни услуги, данъчно и административно обслужване,доверие са ни оказали над 100 фирми в следните отрасли:

 • Производство
 • Селско стопанство
 • Търговия
 • Услуги
 • Транспорт
 • Медицина
 • Внос/Износ
 • Ресторантьорство
 • Сдружения с нестопанска цел

Услуги предлагани от нас

Запознайте се с широката ни гама от професионални бизнес услуги

Научете повече