Укриването на данъци предвижда съд и за счетоводителите

21 март 2016, Коментари 0

Данъчните власти са си поставили за цел и стремежът им е да предотвратят неплащането на сумите към държавата. За да се укрият данъци се […]


Облагане при прехвърляне предприятието на ЕТ по ЗДДФЛ

1 март 2016, Коментари 0

Тема: За девет пълни години действие и около четиредесет поправки и допълнения ЗДДФЛ не реши по справедлив и неутрален начин облагането с дънък на […]


Счетоводни и данъчни аспекти на загуби от авоари и вземания намиращи се в банка обявена в несъстоятелност

26 февруари 2016, Коментари 0

В настоящия материал сме се постарали да дадем мнение относно „Отчитане загубите от КТБ АД, произтичащи от сумите (над гарантирания от държавата минимум), останали […]


Очаква се ограничение на данъчния кредит при покупка на превозни средства

11 февруари 2016, Коментари 0

След проведена среща МФ изясни, че страната ни ще иска промяна на процедурата за облагане с данък добавена стойност на превозните средства, а правилата […]


Подаваме болнични онлайн от първи януари

28 октомври 2015, Коментари 0

От началото на 2016 година от НОИ въвеждат дългоочакваната услуга за подаване на болничните чрез онлайн система. Тази новост вече е обнародвана в държавен […]