Данъчно третиране продажбата на лизингов автомобил

14 април 2016, Коментари 0

Казус (тема): В питането е описана следната фактическа обстановка: Фирма „Х”, която е лизингополучател по лизингов договор за придобиване на лек автомобил, в края […]


Отчитане на репутацията и проблеми в практиката

6 април 2016, Коментари 0

Казус (тема): Следва ли да се отчита репутация в отчетите на придобиващото преприятие при условие, че нямаме сериозни доказателства, че справедливите стойности на придобиваните […]


Укриването на данъци предвижда съд и за счетоводителите

21 март 2016, Коментари 0

Данъчните власти са си поставили за цел и стремежът им е да предотвратят неплащането на сумите към държавата. За да се укрият данъци се […]


Облагане при прехвърляне предприятието на ЕТ по ЗДДФЛ

1 март 2016, Коментари 2

Тема: За девет пълни години действие и около четиредесет поправки и допълнения ЗДДФЛ не реши по справедлив и неутрален начин облагането с дънък на […]


Счетоводни и данъчни аспекти на загуби от авоари и вземания намиращи се в банка обявена в несъстоятелност

26 февруари 2016, Коментари 0

В настоящия материал сме се постарали да дадем мнение относно „Отчитане загубите от КТБ АД, произтичащи от сумите (над гарантирания от държавата минимум), останали […]