Публична продан на активи и данъчно третиране по ЗДДС

25 октомври 2014, Коментари 0

В отговор на запитване, относно публична продан на активи и това, кой в този процес трябва да начисли и внесе дължимият ДДС, както и […]


Документиране и третиране на лихвите по предоставени парични заеми, съгласно ЗДДС

2 октомври 2014, Коментари 0

Лихвите са насрещната престация (възнаграждението), което получава лицето, предоставило паричен заем. Съгласно ЗДДС те попадат в обхвата на финансовите услуги и са необлагаеми доставки, […]