Казусът “Единна сметка” е в процес на решаване

17 февруари 2014, Коментари 0

Вече ще можем да се възползваме от правото си да избираме какво плащаме, но до каква степен? След решението на КС, че системата на […]


Ново от НАП – декларация с баркод

16 януари 2014, Коментари 0

Вече дължимия данък ще се изчислява автоматично с новата услуга на НАП – декларация с баркод. За да се предотврати допускането на изчислителни грешки […]


Нов образец на служебната бележка

10 януари 2014, Коментари 0

На уеб страницата на националната агенция за приходите е качен нов формуляр на бележката за изплатени суми по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ, поради многобройните […]


Проучване на клиента преди поемане на одиторския ангажимент

7 януари 2014, Коментари 0

Какво трябва да знаем за този немаловажен процес? По възможност направете проучвания за клиента и бизнеса му с обслужващи банки, основни инвеститори, контрагенти, юристи. […]


До края на месеца земеделците, с регистрация по ДДС, имат право на избор за начина на облагане доходите им

4 януари 2014, Коментари 0

От тази година физически лица, с регистрация като земеделски производители и с такава по Закона за данък върху добавената стойност едновременно,ще могат да изберат […]