Нов образец на служебната бележка

10 януари 2014, Коментари 0

На уеб страницата на националната агенция за приходите е качен нов формуляр на бележката за изплатени суми по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ, поради многобройните […]


Проучване на клиента преди поемане на одиторския ангажимент

7 януари 2014, Коментари 0

Какво трябва да знаем за този немаловажен процес? По възможност направете проучвания за клиента и бизнеса му с обслужващи банки, основни инвеститори, контрагенти, юристи. […]


До края на месеца земеделците, с регистрация по ДДС, имат право на избор за начина на облагане доходите им

4 януари 2014, Коментари 0

От тази година физически лица, с регистрация като земеделски производители и с такава по Закона за данък върху добавената стойност едновременно,ще могат да изберат […]


Самоосигуряващите се лица вече могат да плащат задължителни осигурителни вноски при задължения от минало време

4 януари 2014, Коментари 0

След промените в КСО самоосигуряващите се лица вече имат възможност изрично да заявят, че внасят задължителните осигурителни вноски за ДОО, в случай, че имат […]


От новата година декл. обр. 1 и декл. обр. 6 ще се подават при равни задължения

4 януари 2014, Коментари 0

С НИД на Наредба номер 8 от 29.12.05 година се променя начина на приемане на декларация. обр.1 и декларация. обр.6. От 01.01.2014 година въпросните […]