Данъчно тълкуване

Облагане при прехвърляне предприятието на ЕТ по ЗДДФЛ

1 март 2016, Коментари 2

Тема: За девет пълни години действие и около четиредесет поправки и допълнения ЗДДФЛ не реши по справедлив и неутрален начин облагането с дънък на […]


Начисляване на ДДС при продажба на лек автомобил

5 ноември 2014, Коментари 0

Казус: При продажба на лек автомобил, за който при закупуването му не е ползван данъчен кредит (въпреки, че е начислен такъв във фактурата), следва […]


Документиране и третиране на лихвите по предоставени парични заеми, съгласно ЗДДС

2 октомври 2014, Коментари 0

Лихвите са насрещната престация (възнаграждението), което получава лицето, предоставило паричен заем. Съгласно ЗДДС те попадат в обхвата на финансовите услуги и са необлагаеми доставки, […]


Приспадане на данъчна загуба

26 септември 2014, Коментари 0

Казус: Моля за вашето становище относно приспадане на данъчна загуба в годишната данъчна декларация, съгласно чл. 70 от ЗКПО по следните примерни данни: Във […]