единна сметка

Единната сметка е закрита

1 март 2014, Коментари 0

От първи март вече плащаме данъчните и осигурителни задължения по четири различни банкови сметки, като за видовете задължения има и четири нови параграфа. Промените […]


Казусът “Единна сметка” е в процес на решаване

17 февруари 2014, Коментари 0

Вече ще можем да се възползваме от правото си да избираме какво плащаме, но до каква степен? След решението на КС, че системата на […]