еднолични търговци

Едноличните търговци дължат данък до 30ти април

17 февруари 2014, Коментари 0

С данъчна ставка от 15% се облагат доходите от стопанска дейност на едноличните търговци. За всички други доходи, облагаеми с данък върху общата данъчна […]