Облагане с ДДС при „кражба” на стоки

15 септември 2014, Коментари 0

Нерядко въникващ в счетоводната практика е казусът следва ли кражбата на стоки да се облага с ДДС?  В отправено към нас запитване е изразено […]