Осчетоводяване на лизинг

12 август 2016, Коментари 0

Казус (тема): Счетоводно отчитане на финансов и оперативен лизинг при лизингополучателя и лизингодателя по НСС. Основна законова рамка:  СС  17 – Лизинг. Основни законови […]


Данъчно третиране продажбата на лизингов автомобил

14 април 2016, Коментари 0

Казус (тема): В питането е описана следната фактическа обстановка: Фирма „Х”, която е лизингополучател по лизингов договор за придобиване на лек автомобил, в края […]