несъстоятелност

Счетоводни и данъчни аспекти на загуби от авоари и вземания намиращи се в банка обявена в несъстоятелност

26 февруари 2016, Коментари 0

В настоящия материал сме се постарали да дадем мнение относно “Отчитане загубите от КТБ АД, произтичащи от сумите (над гарантирания от държавата минимум), останали […]