Проучване на клиента преди поемане на одиторския ангажимент

7 януари 2014, Коментари 0

Какво трябва да знаем за този немаловажен процес? По възможност направете проучвания за клиента и бизнеса му с обслужващи банки, основни инвеститори, контрагенти, юристи. […]