осигурителни

Самоосигуряващите се лица вече могат да плащат задължителни осигурителни вноски при задължения от минало време

4 януари 2014, Коментари 0

След промените в КСО самоосигуряващите се лица вече имат възможност изрично да заявят, че внасят задължителните осигурителни вноски за ДОО, в случай, че имат […]