парични заеми

Документиране и третиране на лихвите по предоставени парични заеми, съгласно ЗДДС

2 октомври 2014, Коментари 0

Лихвите са насрещната престация (възнаграждението), което получава лицето, предоставило паричен заем. Съгласно ЗДДС те попадат в обхвата на финансовите услуги и са необлагаеми доставки, […]