Обезщетение за пенсия се дължи единствено при прекратяване на правоотношението

23 януари 2015, Коментари 0

Парично обезщетение се изплаща на служител, придобил правото да се пенсионира и взел решение да прекрати договора си с работодателя без значение дали ще […]