природни бедствия

Данъчно третиране на погинали ДМА и МЗ, в следствие от природно бедствие

24 ноември 2014, Коментари 0

В запитване фирма „Х“ пожела от нас да изразим становище по въпроса дали фирмените загуби от погинали и повредени активи поради наводнение ще се […]