Данъчно третиране на придобита стока от ЕС и последваща продажба към ДНЗЛ

30 ноември 2020, Коментари 0

Фирма „Хикс“ ЕООД, регистрирана по ЗДДС в България, придобива риболовни стоки от дружество, регистрирано по ЗДДС в Германия. Има издадена за съответното придобиване фактура. […]