Извършване на СМР към физическо лице от ЕС

13 юли 2017, Коментари 0

Казус: Регистирирано по ЗДДС българско дружество има намерение да предостави строителна услуга към нерегистрирано по ЗДДС, ФЛ на имот, находящ се в Германия. 1. […]


Леки автомобили с данъчен кредит по ЗДДС

14 септември 2016, Коментари 0

Казус (тема): Кои са случаите на ползване на данъчен кредит по ЗДДС за придобиване и ползване на леки автомобили? Представяне: Въпросът с възстановяване на […]


Публична продан на активи и данъчно третиране по ЗДДС

25 октомври 2014, Коментари 0

В отговор на запитване, относно публична продан на активи и това, кой в този процес трябва да начисли и внесе дължимият ДДС, както и […]


Документиране и третиране на лихвите по предоставени парични заеми, съгласно ЗДДС

2 октомври 2014, Коментари 0

Лихвите са насрещната престация (възнаграждението), което получава лицето, предоставило паричен заем. Съгласно ЗДДС те попадат в обхвата на финансовите услуги и са необлагаеми доставки, […]