Данък МПС – актуални изменения в сила от 2019 година

8 август 2019, Коментари 0

Казус (тема): Обекти, субекти, деклариране, данъчна основа и срокове за начисляване и плащане на данък върху моторните превозни средства. Резюме: В коментара си по […]


Облагане с патентен данък по ЗМДТ

27 август 2018, Коментари 0

Тема: Обекти, субекти на облагане с патентен данък по ЗМДТ. Деклариране изчисляване и срокове за внасяне на данъка. Спорни ситуации, които могат да възникнат […]


Облагане с туристически данък по ЗМДТ

14 май 2018, Коментари 0

Резюме: В коментара си по темата авторът Пламен Ангелов – регистриран одитор изяснява промените в нормативната уредба във връзка със  задължението на хотелиери и […]