Офисът на Ангелов Одитинг

Избрани публикации

Фирма закупува лек автомобил с фактура, издадена от ДЗЛ, регистрирано по ЗДДС във Франция. Основната дейност на фирмата е подръжка на ел. инсталации. Следва ли да се третира тази доставка като ВОП? Изготвя ли се протокол по чл.117 от ЗДДС?


Регистрирано по ЗДДС българско предприятие закупува онлайн самолетен билет от европейска фирма с валиден VAT номер. Трябва ли да вкючим фактурата в СД, самоначисляваме ли ДДС с протокол, каква е ставката и кои клетки на СД и дневниците се попълват? …


 

Защо да не регистрираме фирма с 2 лева капитал?
От доста време вече, минималния капитал за регистрация на фирма (ЕООД/ООД) е намален от 5000 на 2 лева. Но има ли икономическа логика и изобщо възможно ли е да стартираш бизнес с два лева начален капитал? Според нас – НЕ. Защо?


Ценни съвети за избора на счетоводител!
Имайки предвид липсата на какъвто и да е регистър на счетоводителите, както и че контрол върху съставителите на отчети почти не съществува в момента, можем да се замислим дали избора на счетоводител в днешно време се различава поне малко от лотарийните игри?20 години счетоводни услуги и професионализъм

Счетоводна къща Ангелов Одитинг

Целта на счетоводна къща Ангелов Одитинг е предоставянето на цялостен пакет от комплексни услуги за стартиращия ви бизнес - консултации, регистрация на фирма, счетоводни услуги, ТРЗ и осигуряване, данъчни услуги, защита и представителство пред институциите, финансов одит - всички елементи от А до Я. Комплексната ни грижа за вашата фирма ще ви спести един огромен времеви ресурс, който можете да използвате съсредоточено за развитието на вашия бизнес.
Екипът на Ангелов Одитинг е изграден от професионалисти с дългогодишен опит в обслужването на бизнеса, които са отдадени на професията си и се развиват непрестанно - успоредно с динамичните промени в законодателството.

В одиторския портфейл на фирмата, състоящ се от над 1100 финансови одита има стопански субекти от почти всички сфери на бизнеса.

По-големите фирми, одитирани и консултирани от нас по отрасли или подотрасли са:

 • Строителство: Енемона АД, Хидрострой Юг-97 АД, Енергомонтаж АЕК АД, Еско Инженеринг АД, Кастел АД
 • Производство: Ломско пиво АД, Яица и Птици АД, Белсма Фърничър ЕООД, Сладка къща Ася ООД, Растма Май АД, Елснер Продакт ЕООД, СИЛПА ООД
 • Туризъм: Интерхотел Сандански България АД, Спартак Турс АД, Св. Врач Турс 2001 ООД
 • Транспорт: Пристанищен комплекс Лом ЕАД, Транс Династи ЕООД, Авиамонт АД и Ес енд Бе ООД – фирми занимаващи се с международна спедиция и транспорт
 • Селско и горско стопанство: Агро Инвест Инженеринг АД, Нео Агротех АД, Агроводинвест ЕАД
 • Здравеопазване: МБАЛ Св. Николай Чудотворец, МБАЛ-Бяла Слатина, МБАЛ-Сандански, МБАЛ-Берковица, МБАЛ-Оряхово
 • Енергетика и газоразпределение: Енемона Ютилитис АД, Ботуня Енерджи АД, ТФЕЦ Никопол ЕАД, Хемус Газ АД, Регионалгаз АД, Свиленград Газ АД
 • Текстилна и шивашка: Манифатура форте ЕООД, Белтекс-М АД, Икономическа група на Франстил АД, БИА ЕООД, Марвел ООД
 • Търговия: Маркетинг-В ЕООД, Косаня ЕООД, Търговска къща Ася ЕООД, Борислав Борисов-ББ ЕООД, Фема-59 ЕООД
 • Услуги: Аркус Сигурност ООД, Фънки ЕООД
 • Машиностроене: Ди-Вен ЕООД, Агросистем АД, Хидком АД и др.


От инвестиционните дружества Еко Инвест Холдинг АД, а от дружествата със специална инвестиционна цел "ФИНИ" АДСИЦ и "ФЕЕИ" АДСИЦ. Производителите на софтуер са застъпени от Комерс Финанс АД, Бизнес Навигатор АД и Крайтек Блек Сии ЕООД. Четири от одитираните фирми листват своите акции на Българската фондова борса, като публични дружества.


Екипът на Ангелов Одитинг има извършени множество финансови одити и издадени доклади по проекти, финансирани по: Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, както и Програма ФАР.

За регистрация на фирми, счетоводни услуги, данъчно и административно обслужване, доверие през годините са ни оказали над 600 фирми в следните отрасли:

 • Производство
 • Селско стопанство
 • Строителство
 • Търговия
 • Дропшипинг
 • Digital Nomads
 • Услуги
 • Транспорт
 • Медицина
 • Внос/Износ
 • Ресторантьорство
 • Сдружения с нестопанска цел

Услуги предлагани от нас

Запознайте се с широката ни гама от професионални бизнес услуги

Научете повече