Ангелов Одитинг е създадена през 1997г. Същата има за предмет на дейност независим финансов одит на финансови отчети, счетоводни услуги, данъчни услуги, консултации, регистрация на фирми, анализи и експертизи, както и други консултантски услуги в областта на административното обслужване на корпоративния бизнес.

Екипът на Ангелов Одитинг включва повече от 10 специалисти в областта на финансовия одит, счетоводството, ТРЗ и личен състав, осигуряването и данъците, които ще се грижат отдадено за вашето безупречно обслужване и развитие на бизнеса ви, подхождайки индивидуално към специфичните ви нужди. Вашият персонален счетоводител/одитор се контролира от опитните ръководители на отделните екипи в Ангелов Одитинг, с които можете да се запознаете:


Пламен Ангелов

Пламен Ангелов

Пламен Ангелов – управител на дружеството

Дипломиран магистър по финанси и застраховане от 1982г. в СА „Д.А. Ценов” - гр. Свищов. С практически стаж и опит, на изпълнителски и ръководни позиции във финансово-счетоводните отдели на предприятия от сферата на застраховане, бюджет и промишленост. От 1995г. придобива правоспособност на регистриран одитор и оттогава до момента със своята одиторска практика има над 1100 финансови одита с издадено мнение по финансови отчети и различни проекти от сферите на почти всички области на бизнеса. Сертифициран и за одит на пенсионни фондове. Автор и съавтор на редица публикации по счетоводство и данъци в специализираните сайтове.


Галя Ангелова

Галя Ангелова

Галя Ангелова - директор "счетоводно и административно обслужване"

Дипломиран магистър по счетоводство и контрол от 1986г. в СА „Д.А. Ценов” - гр. Свищов. С практически стаж и опит, във финансово-счетоводните отдели на предприятия от сферата на банкиране, селско стопанство и промишленост. От 1997г. постъпва в „Ангелов Одитинг” в направление „Счетоводно и административно обслужване” на клиенти от корпоративния бизнес. От 1999г. е съдружник в дружеството и директор на направлението. Специализира и добавя квалификация в годините в областта на отчитане на предприятия от секторите: селско стопанство, промишленост, търговия и услуги, както и в областите на осигурителни отношения, електронна обработка на финансовата информация в предприятието и финансов одит.Виктор Кирилов

Виктор Кирилов

Виктор Кирилов – ръководител екип

Дипломиран магистър по счетоводство в Университет за Национално и Световно Стопанство – гр. София. Член на Института на професионалните счетоводители в България, с тринадесетгодишен практически стаж и опит в областта на счетоводството, осигуряването и данъчното облагане. Участник в множество независими финансови одити като член на одиторски екип. Автор и съавтор на редица публикации по счетоводство и данъци в специализираните сайтове.


Какво казват нашите клиенти за нас

Цветан Замфиров - управител на Милккомм ООД - предприятие за производство на млечни продукти:
"Клиент съм от 14 години и винаги съм получавал не само безупречно обслужване, но и лично отношение и гъвкави решения на сложните проблеми, които съм имал."
Николай Миланов - собственик на "Ентерпрайс" - търговия със селскостопански препарати:
"Работя с Ангелов Одитинг от 19 години и мога да кажа, че стандартите им са на много високо ниво. Пожелавам си още дълги години успешно сътрудничество!"
Борислав Михов - собственик на Енерджи Спед ЕООД - дружество, предоставящо спедиторски услуги:
"Това, което ме задържа толкова години като клиент е отношението и отдадеността, с които работят. Знам че мога да разчитам на тях по всяко време и съм спокоен."
Мариан Лозев - собственик на ресторанти Феймъс:
"Ангелов Одитинг ми дава сигурност и ми спестява ценно време, което мога да използвам за развитие на моя бизнес."
Георги Ерменков - собственик на търговско предприятие Джи Е Груп ЕООД:
"Екипът на Ангелов Одитинг са мои верни партньори от както стартирах своя бизнес. Препоръчвам ги на всички, които имат нужда от добър счетоводител."