Имате колебания във връзка с регистрацията на фирмата ви?

Заповядайте при нас на безплатна консултация относно регистрацията на фирма и съпътстващите счетоводни и данъчни въпроси.

В цената за регистрация на фирма е включено:

  • - Консултация със счетоводител
  • - Проверка за свободно име за дружеството
  • - Изготвяне на необходимите документи и попълване на съответните заявления
  • - Държавна такса за регистрация на фирма
  • - Входиране на комплекта документи в Агенция по вписванията
  • - Адвокатска такса за услугата

Oт вас за регистрация на фирма е необходимо единствено:

  • – Да изберете наименование и адрес за бъдещата фирма;
  • – Да подпишете изготвената от нас документация;
  • – Да внесете по банкова сметка избрания капитал;

С всички останали стъпки до излизането на регистрацията на фирмата ви се заемаме ние. Процесът отнема около 3 работни дни.

 


Стартирането на бизнес е ключов момент, а ако ви е за пръв път най-вероятно имате много въпроси и неизвестни. Ние ще ви насочим към верния път още в самото начало и заедно ще изградим стабилна основа върху която да се гради вашия бизнес, консултирайки ви по въпросите, свързани с най-подходящата правна форма за него, за размера на капитала, откриването на търговски обекти, регистрациите изискуеми от различните закони, откриване на набирателни и разплащателни сметки, осигуряване на управителите и служителите, а също така ще ви изясним хронологията на всички стъпки, свързани със спазване на законите и сроковете до започване на действителната ви основна дейност.

Нашият екип и партньори сме изградили дългогодишен колектив от опитни специалисти в сферата на правото, счетоводството, осигуряването и трудовото законодателство, данъчните закони и финансовия одит - колектив, който ще се погрижи вашият бизнес да стартира по начин, който ще максимизира бъдещите печалби на дружеството и ще редуцира до минимум вашите данъчни задължения и рискове от нарушения.

Обади се сега и попитай за регистрация на фирма на телефон: +359 2 42 32 789

При сключен в последствие договор за счетоводно обслужване, нашия подарък за вас по случай новото партньорство ще бъде безплатна регистрация по ЗДДС + възстановяване на нашата такса за услугата "регистрация на фирма", която е в размер на 100 лева.