Безработните внасят и тази година по 16,80 лв

9 март 2014, Коментари 0

безработни внасятЛицата, внасящи здравните си осигуровки сами ще продължат да превеждат в държавната хазна по 16.80 лв. месечно и през 2014та година. В тази група попадат безработните, които не са обезщетявани от бюрото по труда, не са осигурени от държавата, не се водят като самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО и др. Дължимата вноска трябва да бъде внасяна до 25то число всеки месец.

От приходното ведомство обръщат внимание на това, че лицата, задължени да внасят сами вноските си за здравно, са длъжни да подадат в съответния офис на агенцията декл. обр. 7. Срокът за подаването й е до 25то число на месеца, следващ месеца на възникване задължението за осигуряване.

Здравните права на лицата, осигуряващи се сами ще бъдат прекъсвани при невнасяне на три или повече месечни вноски за период от 3 години. При погасяване на всички вноски правата на гражданите ще бъдат възстановявани.

Справка за здравноосигурителния статут може да се направи на телефон 0700 18 700 чрез въвеждане на единен граждански номер от клавиатурата на телефона, както и чрез електронната услуга на агенцията, където също така могат да се калкулират дължимите суми за здравно осигуряване от 2000 г. насам.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*