Бюрото по труда поема разходите на работодателя

21 май 2015, Коментари 0

Бюрото по труда поема разходите на работодателяЗапочва програма за заетост и обучение на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация в поделение на Агенцията по заетостта за срок – минимум 12 месеца, съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и в изпълнение на препоръките на ЕК след проведен одит за насочване усилията към най-уязвимите групи, в това число дълготрайно безработните лица.

По програмата могат да кандидатстват всички български фирми, които покриват условията на ЗНЗ (чл. 56).
Въпросната програма подсигурява работни места на трайно безработните граждани, като задължително трябва да са регистрирани като такива в бюрото по труда. Друга главна цел е повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на лицата чрез участието им в обучения, създаване на предпоставки за постигане на устойчива заетост, чрез изграждане на активно поведение на пазара на труда и формиране на трудови навици и професионални умения.

Държавния бюджет осигурява финансиране на дружества, наели продължително безработни лица от бюрото по труда, на субсидирани работни места на основание чл. 16, от ЗНЗ за работна заплата и дължимите от работодателя задължителни осигурителни вноски.

От АЗ уточняват, че с преимущество са кандидатите от районите с високи равнища на безработицата (над средното за страната през 2014г.).

Програмата е активна до 31.12.2017 г., като изчерпателна информация може да бъде получена на официалната интернет страница на АЗ и в бюрата по труда в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*