Данъчно третиране при извършена услуга по недвижим обект в ЕС

4 юни 2018, Коментари 0

1443519021-min-1Въпрос:

Българска фирма „Х“ АД извършва услуга на клон на българска фирма „У“ АД, който клон е регистриран по ЗДДС в страна членка на ЕС, където е извършена и услугата. Услугата е свързана с работа по недвижим обект  – сграда и по ЗДДС попада в  чл.21, ал.4, т.1, буква “б” от ЗДДС.

Как следва да се документира правилно тази доставка от страна на българската фирма – доставчик?

 

Отговор:

Уважаеми колеги от фирма „X“ АД,

Напълно сме съгласни, че доставката (услуга) попада в обхвата на чл. 21, ал. 4, т. 1, буква “б” от ЗДДС.

При фактуриране на услугата, във фактурата трябва да се изпише текста “обратно начисляване” и основанието за това, в случая чл. 21, ал. 4, т.1, б. Б, каквито са и регламентите на закона – виж чл. 114, ал. 4 от ЗДДС.

Тази доставка (услуга) не попада в обхвата за подаване на VIES декларация, тъй като не е  посочена конкретно в ЗДДС и правлника за неговото прилагане  и според нас не се изготвя и подава VIES декларация, за справка – виж чл. 125, ал. 2 от ЗДДС и чл. 117 от ППЗДДС.

Данъчната основа на услугата трябва да бъде включена в кл. 18 на справка-декларацията от ЗДДС.

 

Пламен Ангелов 

Управител на „Ангелов Одитинг“ ООД, регистриран одитор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*