До края на месеца земеделците, с регистрация по ДДС, имат право на избор за начина на облагане доходите им

4 януари 2014, Коментари 0

земеделциОт тази година физически лица, с регистрация като земеделски производители и с такава по Закона за данък върху добавената стойност едновременно,ще могат да изберат как ще се облагат техните доходи от основната им дейност.Вече облагането на доходите с данък в/у год. данъчна основа от стопанската дейност като ЕТ ще става единствено при положение, че производителят е избрал този начин на облагане. Земеделскитепроизводители ще избират реда на облагане с декларация, която трябва да се подаде до края на 01.01.14г. Образец може да се намери в териториалните дирекции на НАП или на електронния сайт на агенцията.При неподаване на тази декларация доходите за 2014та година ще бъдат облагани с данък, изчисляван върху годишната данъчна основа. При определянето на облагаемия доход ще може да се приспада единствено нормативно-признатите разходи в размер на 40 или 60 процента.Въпросната декларация ще се подава лично или от пълномощник в съответния офис на националната агенция за приходите или по пощата, с обратна разписка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*