1 март 2014, Коментари 0

единна сметкаОт първи март вече плащаме данъчните и осигурителни задължения по четири различни банкови сметки, като за видовете задължения има и четири нови параграфа. Промените в ДОПК са окончателно приети от Народното събрание във връзка с решението на КС относно нарушаващите конституционните права текстове в кодекса.

Новите кодове за вид плащане по съответните сметки са както следва:

1. Данъци и други приходи за централния бюджет – 11 00 00. По това направление ще се нареждат суми за ДДС, вноски по ЗКПО, ЗДДФЛ и други данъци. По тази сметка също така ще се превеждат глобите както и начислени лихви към бюджета.

2. Осигурителни вноски, дължими от осигурителите и самоосигуряващите се лица и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ – 55 11 11.

3. Здравноосигурителни вноски дължими от осигурителите и самоосигуряващите се лица и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК – 56 11 11.

4. Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО – 58 11 11.

Важно е да разясним, че с нареждането на суми, електронната система на бюджетното ведомство ще погасява задълженията по падеж, започвайки от най-ранните.

Правилото се отнася по отделно за четирите вида задължения. Ако задълженото лице нареди сума за погасяване на ДДС по сметката на централния бюджет, но има по-стар дълг за данък по ЗДДЛФ например, то в този случай със сумата ще бъде погасен именно този дълг.

Също така е премахнат и досегашния принцип, при който наредените суми и подадени декларации “висяха” като необвързани до настъпването на крайния срок за подаването им. От сега нататък всички направени плащания веднага ще се обвързват с подадените декларациите.

Запазва се облекчението, при което натрупаните лихви се погасяват след като са погасени главниците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*