Изтича срокът за подаване на декл. по чл. 55 от ЗДДФЛ

28 март 2014, Коментари 0

подаване на декларацииДо края на месеца платците на доходи са задължени да подадат декларацията за дължими данъци за Iво тримесечие на годината.

Всички дружества и СОЛ, изплащащи суми на физически лица, различни от сумите по трудови договори са длъжни да удържат и внесат дължимия от получателя на дохода авансов данък от 10%. Данъкът се внася по параграф 110000 и по съответната сметка на НАП по седалище на фирмата и се декларира с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ – образец 4001 до 30ти април.

Въпросната декларация се подава в Агенцията и за окончателни данъци, удържани в/у изплатените суми на чуждестранни лица в България, също така и за окончателния данък върху изплатените дивиденти. Образецът се подава и за данък при източника по ЗКПО – данък дивидент, ликвидационни дялове на чужди предприятия, местни нетърговски предприятия и общини.

Формулярът подават дружества и самоосигуряващи се лица, изплащащи доходи от наем, които са задължени да удържат и внасят авансовия данък по тези суми до края на месеца, следващ тримесечието на изплатените суми, като за доходи, изплатени през IVто тримесечие тази декларация не се подава и съответно не се внася данък.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*