Какво трябва да знаем за Данък МПС

29 юни 2016, Коментари 0

rp_1412768670-300x300.jpgТема: Обекти, субекти, данъчна основа и срокове за начисляване и плащане на данък върху моторните превозни средства.

Основна законова рамка:

Чл.1 ; 52 – 61 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ).

§6 от Закона за движение по пътищата (ЗДП).

Основни законови определения:

Пътно превозно средство” е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата (§6 от ЗДП).

Моторно превозно средство” е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства(§6 от ЗДП).

Резюме: В коментара си авторът Пламен Ангелов запознава с основните обекти на облагане по ЗМДТ от категорията на пътните превозни средства, както и данъчните субекти (задължени собственици) за съответният имуществен данък, както и определянето на данъчната основа за облагане на различните видове превозни средства и органите определящи данъчната основа и размерът на данъка. В коментара са посочени сроковете за внасяне на определените данъци за превозни средства, които са: наведнъж с 5% отстъпка до 30 април на текущата година или на две равни вноски, които се правят до 30 юни и 31 октомври на текущата година. В материалът авторът е разработил и примери за изчисляване на данъчната основа на най-често срещаните и ползвани пътни превозни средства.

За да се запознаете с пълният текст на коментара, може да се обърнете, към държателят на правата по него – фирма „РС Издателство и Бизнес Консултации” или на техният сайт: http://www.portalschetovodstvo.bg/avtor/plamen-angelov-83.htm.

При необходимост от допълнителни въпроси или изясняващи коментари може да се обърнете към автора на ел. поща: angelovoditing@gmail.com или фейсбук – Счетоводна къща Ангелов Одитинг.

 

Автор: Пламен Ангелов д.е.с.

Рубрика: „Попитай специалистите на Ангелов Одитинг“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*