Какво трябва да знаем за платения отпуск?

16 декември 2014, Коментари 0

платен отпускНа първо място е важно да напомним, че до 31-ви декември всяко дружество, в което лица упражняват трудова дейност, е задължено да изготви график за годишния платен отпуск за 2015та година по заявления на служителите. Въпросния график се допълва за лицата постъпили през годината (2015). От Главна инспекция по труда (ГИТ) изискват, графика да бъде разположен на видно място в обектите.

В графика непременно се включват неизползваните и непогасени по давност дни, като работодателят е длъжен надлежно да отчита тези дни с неизтекла давност по начин избран от него.

Неизползваните дни платен отпуск след 2009та година имат давност от 2 години след годината, за която се отнасят. Целия регламент във връзка с платения отпуск може да се види в КТ – раздел две на глава осма.

Служителите са длъжни да ползват годишния си отпуск в рамките на годината, защото тази почивка е предвидена за възстановяването им. Въпреки, че предприятията нямат право да отказват ползването на отпуск без основателна причина, за да бъде гарантирана почивката законодателството е предвидило случаи, в които работещите лица могат да излизат в отпуск без да имат разрешението на работодателите. Обратния вариант също е предвиден – Служителите могат да бъдат пуснати в отпуск от предприятието без да са го поискали писмено в случаи, когато всички останали са излезли в платен отпуск или при престой на дружеството над 5 дни например.

В случай, че дружеството не е разрешило ползването на заявения до 31.12.14 платен отпуск през 2015г. служителят може сам да определи кога да се възползва от това си право, като в тази ситуация е длъжен да уведоми работодателя минимум 14 дни по-рано.

За 2015та година може да се отлагат до десет дни платен отпуск от предприятието поради важни причини или с писменото желание на заетите лица по уважителни причини.

При отсъствие поради друг тип законов отпуск като например за бременност, раждане и отглеждане на дете,целия неползван платен отпуск може да бъде отложен. В тези случаи въпросната почивка може да бъде ползвана до две години, считано от годината, в която служителят се е върнал на работното място.

И на последно място ще припомним, че при освобождаване на наетото лице, дружеството е задължено даизплати целия неползван платен отпуск, с неизтекла давност, включително и непрехвърления по нормалния ред, без значение от причините.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*