Начисляване на ДДС при продажба на лек автомобил

5 ноември 2014, Коментари 0

ддс при продажба на лек автомобилКазус: При продажба на лек автомобил, за който при закупуването му не е ползван данъчен кредит (въпреки, че е начислен такъв във фактурата), следва ли при последващата му продажба да се начисли 20 % ДДС?

Какви са счетоводните записвания по сделката? Автомобилът е ползван в управленската дейността на фирмата.

Отговор: След като не сте ползвали данъчен кредит при закупуването на автомобила през 2011г., тъй като попадате в ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, то при последващата му продажба не следва също да начислявате ДДС.

Във фактурата, с която ще продадете автомобила, трябва да впишете задължително основанието за неначисляване на ДДС, което е чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДС.

 За осчетоводяване на сделката по продажбата:

1. Дт с/ка Клиент/

 Кт с/ка Приходи от продажба на ДМА – с продажната цена

2. Дт с/ка Приходи от продажба на ДМА /

 Кт с/ка Транспортни средства, съответна партида – с балансовата стойност на автомобила, ако има останала.

3. Дт с/ка Амортизация на транспортни средства, съответна партида/

 Кт с/ка Транспортни средства, съответна партида – с начислената до момента амортизация

С продажбата на транспортното средство, същото трябва да се отпише от данъчния и счетоводен амортизационен план.

 Автор: Антония Съменова – директор „Одит и контролинг“

Рубрика: „Попитай специалистите от счетоводна къща Ангелов Одитинг“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*