НАП облекчава младите семейства с жилищни кредити

21 февруари 2014, Коментари 0

жилищни кредити

Тази година младите семейства могат да намалят годишните си данъци ако единият от съпрузите има ипотечен заем. При подаването на годишната декларация трябва да се приложи справка от банката кредитор за размера на платените през годината лихви, с които ще бъдат намалени годишните данъчни основи. Друго задължително условие е прилагането на декларация от съпругата или съпруга, че няма да се възползва от намалението на данъка също.От бюджетното ведомство поясняват, че със сумата на платените ипотечни лихви се намалява сборът от доходите на ФЛ, а не дължимия данък.За да се възползват от облекчението лицата, изтеглили жилищен кредит трябва да са сключили граждански брак до края на годината, за която желаят да ползват облекчението. Към датата на подписването на договора за жилищен заем, единият от членовете на младото семейство не трябва да е навършил тридесет и петата си година и това да е единствено жилище, собственост на семейството. Данъчна декларация трябва да се входира и ако кандидатите за облекчението през годината са работили единствено на трудов договор, за които попринцип подаването на такава не е задължително.

Ако след успешното приемане на документацията се окаже, че сте надвнесли данък, от Държавната хазна ще ви го изплатят обратно по декларираната банкова сметка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*