22 май 2014, Коментари 0

услуга ноиВ електронната страница на осигурителния институт е добавена нова услуга.

За осигурителите, прекратили дейност, нямащи работещи служители и без ведомости за работни заплати и документи, свързани с трудови правоотношения е внедрена нова електронна услуга, предназначена за получаване на удостоверения.

Осигурителите могат да подадат заявление за издаване на удостоверението по ел. път в районните управления на института. За получаване на въпросния документ е необходим електронен подпис или единен граждански номер (ЛНЧ) и персонален код за граждани или Идентификационен код на осигурителя за юридическите лица. Готовата документация може да бъде получена от клиента на хартиен носител в избрано от него поделение на института или по пощата, както и на email адрес, подписана с електронен подпис. Това удостоверение е задължително при заличаване на осигурителя от ТР.

Подробности и инструкции за работата с новата електронна услуга, могат да се разгледат на уебстраницата на осигурителния институт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*