15 юли 2014, Коментари 0

електронни услуги от ноиОт този месец института вече предлага две нови Е-услуги достъпни за всички граждани. Едната от услугите е възможността за подаване по мрежата на декларацията за трудова злополука.

Въпросния документ вече може да се входира чрез електронната страница на НОИ, придружен от електронно заявление, което трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подис от осигурителното дружество или пострадалото лице. Другата опция предоставяна от осигурителния институт е документацията да се подава чрез издаден от системата специален код – ПИК (за физически лица) или идент. код на осигурителя. От институцията напомнят, че при опълномощаване се изисква пълномощното да е заверено пред нотариус.

С новата електронна услуга значително ще се улесни спазването на нормативния срок за деклариране на трудовите злополуки, който е тридневен за осигурителя, а за пострадалия работник/служител е до 1 година.

Другата нова ел. услуга е за подаване на Бързо известие за професионална болест. Услугата цели облекчение на допълнителните административни ангажименти на лекарите и денталните специалисти. Бързото известие също ще върви в комплект с заявление, както и ако има копия от доказваща болестта документация.

Въпросните Е-услуги вече са внедрени в официалната електронна страница на института в раздел административни услуги, където също така може да се получат подобни инструкции и разяснения относно ползването на новите услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*