Очаква се ограничение на данъчния кредит при покупка на превозни средства

11 февруари 2016, Коментари 0

данъкСлед проведена среща МФ изясни, че страната ни ще иска промяна на процедурата за облагане с данък добавена стойност на превозните средства, а правилата за начисляване на данък за доставката за лични нужди, нашумял напоследък като „данък уикенд“ ще се преразгледат отново.

България ще внесе предложение до Европейската комисия за ограничаване правото за ползване на данъчен кредит до 50 на сто при покупка на превозни средства, както е в някои от останалите членки на общността към настоящия момент. Идеята на това желание е облекчаването на бизнеса в страната и по-специално на данъчното третиране, счетоводно обслужване и изчисляването в случаите на употреба на автомобили успоредно за служебни и лични цели.

По време на консултациите са разгледани позициите на Националната агенция за приходите и предприятията относно начисляването на данък добавена стойност при употреба на активи за лични нужди т.е. от крайния потребител и опростяването на механизъма за облагане. Очаква се най-скоро провеждането на още срещи между експерти за детайлно уточняване на искането. Има постигнат консенсус във връзка и с уреждането на проблема с облагането на доходите на физически лица ползващи служебни активи за лични цели и отпадане на идеята за деклариране на доход и от тяхна страна, което също ще облекчи административно в голяма степен родния бизнес.

Данъчните органи напомнят, че правото за ползване на данъчен кредит може да се използва в период от дванадесет месеца от месеца на събитието, което ще даде достатъчно време на предприятието да определи пропорцията на ползване на актива и да начисли данък за доставката за лични нужди, въпреки, че това отново ще ощети най-много дребния бизнес, тъй като няма да може да се възползва от тези средства за този период от време.

Друго съществено, което обещават от агенцията е създаването на вътрешни правила, които би трябвало да доведат до обективни решения при данъчните проверки за коректно начислен ДДС при ситуациите с паралелно използване на активи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*