Осчетоводяване на закупен самолетен билет

20 ноември 2017, Коментари 0

rp_1392805581-300x300.jpgКазус:

Регистрирано по ЗДДС българско предприятие закупува онлайн самолетен билет от европейска фирма с валиден VAT номер. Трябва ли да вкючим фактурата в СД, самоначисляваме ли ДДС с протокол, каква е ставката и кои клетки на СД и дневниците се попълват?

 

Отговор:

В посочения казус имаме налице получена услуга за превоз на пътници по въздух. Според  чл.29, ал. 1, т.1 от ЗДДС тази услуга е облагаема с нулева ставка и тя подлежи на удостоверяване с документи по чл.22 от ППЗДДС.

Фактурата, която е получена за превоза, не е задължително да бъде включена в дневника на покупките, тъй като сега ще разгледаме защо ще намери отражение протоколът по чл.117 от ЗДДС.

За да сме длъжни да начислим ДДС е нужно да имаме обстоятелствата по чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, което означава доставчикът да не е установен на територията на България и местоизпълнението на услугата да е на наша територия. Според чл. 21, ал.4, т.2 от закона за ДДС мястото , на което се доставят услугите по превоз на пътници, е мястото, където се осъществява транспорта разделено пропорционално на извършения пробег.

Това означава, че при международен транспорт на пътници мястото на изпълнение е на териториите на всички държави, през които преминава превозът , разделено пропорционално на изминатите километри във всяка една.

С оглед на изложеното , когато имаме случая, в който превозвачът не е установен на територията на България, а превозът преминава и през страната ни, съществува формална необходимост от съставянето на протокол по чл. 117, без значение че превозът се облага с нулева ставка. Но възможно ли е да бъде направено такова изчисление? Според нас тази сметка е изкючително трудна, поради което масово в практиката се прилага посочването на пълната стойност на услугата като основа за протокола по ЗДДС. Този вариант не води до подаването на грешен данъчен резултат за месеца.

Затова според мен е допустимо да се посочи в протокола цялата цена на транспортната услуга, понеже е по-лесно приложимо практически и също така не води до изкривяване на данъка за периода.

Нуждата да бъде издаден протокол е записана в чл. 117, ал.1 , т.1 от ЗДДС и чл.81 , ал.6 от ППЗДДС. Според разпоредбата протокол по чл.117 от закона се издава и тогава, когато доставката е с облагаема с нулева ставка и тъй като данъкът ще е начислен със ставка нула, самият протокол реално няма да съдържа размер на ДДС.

Щом протоколът е издаден за доставка, която се облага с нулева ставка, данъчната й основа се посочва в дневника за продажбите в колона 14, а в колона 15 се попълва 0 (нула). Във СД за ДДС данъчнат основа на услугата ще намери отражение в клетка 12, а клетка 22 няма да съдържа начислен данък за получената услуга по чл. 82 , ал.2, т.3 от ЗДДС.

В дневника на покупките данъчната основа на доставката трябва да се впише в колона 9 , а в СД в нейната съответна клетка 30.

 

Изготвил,

Алекс Богданов

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*