Печалбата от сделки с биткойн се декларира до края на април

3 април 2014, Коментари 0

сделки с биткойнФизическите лица, придобили доход от сделки с валутата биткойн са задължени да го посочат в годишната данъчна декларация и дължат данък в размер на десет процента върху общата годишна данъчна основа.

От агенцията за приходите поясняват, че доходите от продажби на биткойн се третират като доходи от продажба на финансови активи. Определените за всяка сделка, реализирани през изминалата година печалби, намалени със сумата на годишните загуби определят данъчната основа и доходът, върху който се дължи годишен данък. Печалбата или загубата се определят на базата на продажната цена минус цената на придобиване.

Годишните доходи се посочват в Приложение номер 5 от данъчната декларация, като за сега не се изисква прилагането на допълнителна документация, доказваща дохода. Крайният срок за входиране на данъчните декларации и за внасяне на дължимия данък за изтеклата година е до 30ти април. Образец на декларацията може да се вземе от офисите на бюджетното ведомство, както и от официалния му уебсайт. Всеки гражданин може да получи консултация в офисите на НАП, както и по телефона.

Share it....Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someone

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*