Последен шанс за подаване на декларацията по чл.55!

30 юли 2014, Коментари 0

декларация по член 55До края на месеца е срокът за входиране на декларацията за дължими данъци за II-ро тримесечие на годината.

Самоосигуряващите се лица и дружествата, задължени да удържат данък и изплащащи  на физически лица суми, различни от тези по трудови договори са длъжни да подадат до 31-ви декларацията по чл. 55 ал.1 от закона за данъци върху доходите на физическите лица. Въпросната се подава от получилото сумите физическо лице, когато предприятието няма задължение да удържа и внася данък.

Формулярът се подава от дружества и СОЛ, изплащащи суми по извънтрудови правоотношения и наеми, задължени да удържат авансов данък.

Удържаните суми за данъци се декларират в приходната агенция до края на месеца следващ тримесечието, в което са изплатени доходите, а за тези платени през последното тримесечие, предприятията и СОЛ не трябва да удържат и декларират авансов данък.

Декларацията се подава в приходната агенция и за окончателни данъци от доходи на ЧФЛ в България, доходи от дивиденти, изплатени наеми на етажна собственост и др. Формулярът се входира и за данък при източника по ЗКПО (данък върху дивиденти, ликвидационни дялове на чуждестранни и местни нетърговски фирми, както и общините)

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени в офисите на приходното ведомство както и на официалния телефон на институцията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*