Прессъобщение за напредък по проект BG05M9OP001-1.003-0346

13 юни 2017, Коментари 0

proekt

 

Ангелов Одитинг ООД е бенефициент по Проект № BG05M9OP001-1.003-0346 с наименование: „Откриване на нови работни места в Ангелов Одитинг ООД“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз. Началото на изпълнението на проекта е 01.08.2016г. Крайната дата на изпълнението на проекта е 01.10.2017г.

В периода 01.09.2017-30.09.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента. В месец Септември се проведе заключителна пресконференция по проекта, на която бяха поканени всички заинтересовани лица.

 

В периода 01.08.2017-31.08.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента. В месец Септември предстои провеждане на заключителна пресконференция по проекта, на която ще бъдат поканени всички заинтересовани лица.

 

В периода 01.07.2017-31.07.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента.

 

В периода 01.06.2017-30.06.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента.

 

В периода 01.05.2017-31.05.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента.

 

В периода 01.04.2017-30.04.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента.

 

В периода 01.03.2017-31.03.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента.

 

В периода 01.02.2017-28.02.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента.

В периода 01.01.2017-31.01.2017г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, експертите, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта проведоха серия от срещи, на които беше обсъдена актуална информация за напредъка по проекта;
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, беше проведена информационна среща с назначените лица на длъжност: Данъчен консултант, за разпределение на текущи задачи и отчитане на резултатите от извършената работа.
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, беше актуализирана актуална информация за напредъка по проекта на интернет страницата на Бенефициента.

В периода 01.08.2016-27.12.2016г. бяха успешно изпълнени:

– Във връзка с изпълнението на Дейност 1: Организация и управление, бяха сключени договори с експерти, заемащи позициите: Ръководител, Координатор и Счетоводител по проекта; Експертите провеждат редовно заседания, на които отчитат напредъка на проекта.
– Във връзка с изпълнението на Дейност 2: Наемане на безработни лица за период 12 месеца, бяха сключени трудови договори с представители на целевата група по проекта, които бяха назначени на длъжност: Данъчен консултант.
– Във връзка с реализацията на Дейност 3: Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА свързани със създаването на нови работни места, беше избран изпълнител за доставка на ДНА,ДМА и оборудване. Бяха успешно доставени: компютърни устройства; сървър; монитори; мултифункционално устройство принтер/скенер/копир; офис столове. Беше закупена и конфигурирана софтуерна Система за планиране и управление на дейността и съответните лицензи към нея.;
– За изпълнението на Дейност 4: Осигуряване на информиране и публичност по проекта, бяха разработени и доставени от избрания изпълнител: информационни табели, банери, тефтери, плакати, стикери и други презентационни материали за отразяване на напредъка по проекта. Беше успешно реализирана встъпителна пресконференция, на която бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати по проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*