Самоосигуряващите се лица вече могат да плащат задължителни осигурителни вноски при задължения от минало време

4 януари 2014, Коментари 0

самоосигуряващиСлед промените в КСО самоосигуряващите се лица вече имат възможност изрично да заявят, че внасят задължителните осигурителни вноски за ДОО, в случай, че имат непогасени, изискуеми задължения към бюджета от минало време.
Важното е, че преди средствата да бъдат внесени по сметката на националната агенция по приходите от самоосигуряващите се лица, те трябва задължително да внесат заявление в съответния офис на агенцията, за да се отнесе плащането по правилния параграф за държавно обществено осигуряване. Наредените средства ще погасяват вноските за ДОО след подаването на въпросното заявление, тъй като след въвеждането на единната сметка от началото на 2013та година всички публични задължения се погасяват по реда на тяхното възникване.
Промяната се налагаше тъй като законодателството изисква самоосигуряващите се лица да наредят вноските за ДОО за да могат да бъдат породени осигурителните права, а след влизането в сила на единната сметка възникнаха много случаи, при които самоосигуряващите се лица с непогасени задължения за данъци от минало време извършват плащания, предвидени за погасяване на осигурителните им задължения, но реално системата погасява техните стари дългове. По този начин текущите им осигурителни вноски „висят” в системата като неплатени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*