Въвеждането на удължено и непълно работно време отново е на разположение за малкия бизнес

27 август 2015, Коментари 0

удължено и непълно работно времеДруга положителна промяна в законодателството е връщането на правилника за вътрешен трудов ред.

Народните представители отмениха Параграф 2а от КТ, който отнемаше възможността за гъвгавост на работния ден при необходимост на микропредприятията и малките предприятиячрез въвеждането удължено раб. време поради производствени нужди, както и намалено такова при спад в дейността.

Промяната се случи чрез обнародване на заключителна и преходна разпоредба в ЗИДКСО в брой 61 на ДВ, като депутатите гласуваха отмяната да бъде със задна дата –17.07.15г. за да се избегнат санкциите за фирми, възползвали се от удълженото и намалено работно време по време на забраната, без да известяват Инспекцията по труда.

С отпадането на параграфа отново се появява задължението на микропредприятията и малките такива да изготвят правилник за вътрешния трудов ред, който трябва да е на видно място в обектите и готов за проверка от инспекторите – напомнят от Счетоводна къща Ангелов Одитинг.

Служителите на дружествата задължително трябва да са запознати с въпросния документ, който би трябвало да облекчава фирмите, като обобщава указанията за трудовите права, задължения и ред. При отпадане на правилника на всички малки дружества би се наложило създаването на указания, заповеди и друга документация, допълнително натоварваща и без това слабия им ресурс.

13От Главна инспекция по труда обясняват, че „Наличието на установени вътрешни правила по тези въпроси е в интерес и на двете страни в трудовото правоотношение.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*