Вземат мерки срещу схемите с продажби на фирми

28 август 2015, Коментари 0

продажба на фимриВследствие на честите злоупотреби с прехвърляне на предприятия и кражба на имоти, правосъдното министерство съставя екип за създаване на промени в законодателството.

Главната цел на екипа ще бъдат промени в Правилника по вписвания, Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите и Търговския закон, които да сведат до минимум злодеянията с покупко-продажба на предприятия и имоти.

Наложителните мерки са резултат от заключението на инспектората на министъра на правосъдието след ревизиране на офисите на Агенцията по вписванията през 2015г. При проверките не са засечени несъответствия и нарушения в Агенцията, а проблемите се оказват в законите и по-специално в слабия контрол. По график „ремонта“ на законодателството трябва да е факт през месец октомври тази година и готов за гласуване.

Идея номер едно е да се изповядват пред нотариуси управленческата дейност и покупко-продажбата на фирми и дялове, като те ще правят справка за самоличността на лицата, замесени в сделките, в националния регистър ЕСГРАОН. При заявяване на промяна в обстоятелствата в Търговския регистър, непременно ще се предоставя на служителите по регистрация заверената пред нотариус документация.

Първата работна среща е запланувана за началото на септември и в нея ще участват нотариуси, служители на прокуратурата, адвокати, специалисти от сферата на информационните технологии, както и представители на агенции, министерства, асоциации и сдружения.

От правосъдното министерство готвят и усъвършенстване на регистъра за пълномощните, в който към момента не фигурират пълномощните, подписани от капитани на кораби, кметове и дипломатически служители. Идеята е всички институции да могат да правят моментална сверка на представената документация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*